biblioterapia (2)

Biblioterapia


Podczas zajęć biblioterapeutycznych rozwijamy wśród naszych uczestników zainteresowanie literaturą i prasą. Czytając książki, czasopisma oraz artykuły, nieraz zaproponowane przez samych uczestników, odwracamy uwagę od chorób, skupiamy swoje myśli nad czytanym tekstem. Rozmawiamy na temat przeczytanych publikacji – niekiedy porównujemy i odnosimy je do różnych sytuacji występujących w naszym życiu. Lektura rozwija naszą wyobraźnię i spostrzeganie zdarzeń, nie tylko z własnej perspektywy. Poprzez czytanie humorystycznych utworów odstresowujemy się i zapominamy o codziennych problemach. Poza tym w czasie zajęć uczymy się słuchać ze zrozumieniem, nie tylko siebie, ale i innych. W ramach biblioterapii organizujemy również wyjścia do Biblioteki Miejskiej w Iławie.