Choreotrapia, ludoterapia, relaksacja


Choreoterapia: muzyczno – ruchowe formy kształcenia umiejętności ruchowych tj. rytmika – kształtowanie ekspresji ruchowej; ćwiczenia gimnastyczno – taneczne; zabawy muzyczno – ruchowe oraz dyskoteki.

Ludoterapia: ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem gier i zabaw tak, aby nie tylko poprawiały stan chorego, ale także sprawiały mu dużo przyjemności.

Gry świetlicowe (ping pong, karty, szachy, warcaby), zabawy na świeżym powietrzu, zabawy z konkursami uczą, usprawniają fizycznie i psychicznie podopiecznych, ale przede wszystkim pozwalają im odreagować i oderwać się od trosk życia codziennego.

Relaksacja: poprzez zajęcia zmniejszamy napięcia emocjonalne, redukujemy stres, poprawiamy samopoczucie fizyczne i intelektualne, rozwijamy wyobraźnię i procesy myślenia, wzmacniamy zaufanie wobec siebie, budujemy poczucie bezpieczeństwa, doświadczamy różnicę pomiędzy ciszą a hałasem, wyrabiamy nawyk słuchania muzyki oraz jej odczuwania.