Doradztwo zawodowe


Prowadzone w Domu doradztwo zawodowe ma na celu pomoc uczestnikom w lepszym zrozumieniu samego siebie, stosunku do otaczającego środowiska, w którym przebywają, stosunku do własnej aktywności społeczno- zawodowej, własnych możliwości, jak również ograniczeń, wskazanie swoich mocnych stron, zwiększenie wiary we własne możliwości.

W ramach zajęć organizowane są wyjścia do urzędu pracy, spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, pracodawcą, udział w projektach z zakresu doradztwa zawodowego.

Działania te mają na celu min. poznanie procedury rejestracji, pokazanie metod poszukiwania pracy, dobór odpowiedniej oferty pracy.