„Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami”

Bal Karnawałowy
30 stycznia 2019
Światowy Dzień Chorego
12 lutego 2019

„Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami”

„Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu od Nas na zawsze Naszego wieloletniego Uczestnika Grzegorza.

W naszej pamięci pozostanie obraz człowieka o wielkim sercu, gotowego podzielić się wszystkim, co posiada, zawsze chętnego do niesienia pomocy innym.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia pogrążonej w smutku rodzinie