Muzykoterapia


Podczas zajęć muzykoterapii uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i cieszyć się muzyką na różne sposoby. Środkiem odziaływanie terapeutycznego jest muzyka która, pobudza wyobraźnię , wpływa korzystnie na stan psychiczny, ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji ,a także pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze uczestników.

Uczestnicy chętnie biorą udział w zabawach przy muzyce, śpiewają wystukują rytmy, przygotowują się do udziału w konkursach i przeglądach artystycznych. Zajęcia muzyczne pomagają w rządzeniu sobie ze stresem i tremą, przełamywaniu barier i osobistych ograniczeń.