Pokój pracy indywidualnej


W pokoju pracy indywidualnej nasi uczestnicy mają możliwość skorzystania z porad psychologa oraz zajęć biblioterapeutycznych. Spokój i atmosfera tam panująca pozwala wyciszyć się, skupić nad rozmową, czytanym tekstem, odizolować od nadmiaru wrażeń i sytuacji problemowych. Poradnictwo psychologiczne prowadzone jest zarówno w formie indywidualnej, jak również grupowej. Pani psycholog służy wsparciem nie tylko samym uczestnikom, ale także ich rodzicom, opiekunom. Spotkanie z psychologiem daje możliwość podzielenia się swoimi problemami, znalezieniem ich rozwiązania, zapanowania nad emocjami, stresem oraz radzeniem sobie z chorobą. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i przekazanie wzorców poprawnych zachowań, to także jedno z zadań biblioterapii. Poprzez wsłuchanie się w czytane teksty, a także samodzielne czytanie uczestnicy przełamują barierę lęku, uczą się akceptacji siebie i innych przy jednoczesnej integracji.