Poradnictwo psychologiczne


  • poradnictwo psychologiczne, także dla opiekunów (rodziny) uczestnika zajęć, min. mające na celu radzenie sobie z chorobą oraz nawiązywanie właściwych relacji z otoczeniem,
  • psychoterapia grupowa i indywidualna w zależności od możliwości uczestników Domu, w tym:
    • terapia behawioralna, polegająca na założeniu, że zachowanie człowieka zostanie powtórzone, jeśli je wzmocnimy (nagrodzimy). Daje ona propozycje jak można zmienić zachowania bierne (niepożądane) na aktywne (pożądane),
    • terapia poznawcza, której ważnym elementem jest uczenie uczestników rozpoznawania nawrotów choroby oraz terapia realistyczna, której celem jest kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie i za własne życie (prowadzona w okresie remisji choroby),
    • psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne funkcjonowanie uczestnika w środowisku, w tym kształtowaniu świadomości i umiejętności dokonywania wyborów