Sala aktywnego rozwoju


W Sali Aktywnego Rozwoju wykorzystuje się różne metody oddziaływania sprzyjające rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu uczestników Naszego Domu, dbamy o Ich kondycję fizyczną, umożliwiając jednocześnie relaks i wyciszenie. Poprzez zajęcia edukacyjne, jak również korzystanie z książek i prasy poszerzamy dotychczasową wiedzę uczestników ułatwiającą Im egzystencję w społeczeństwie oraz zachowanie w jak największym stopniu Ich samodzielności. Sala realizuje trening umiejętności społecznych w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej.