Sala gospodarstwa domowego


Do głównych zadań Sali Gospodarstwa Domowego należy kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz uzyskania maksymalnej niezależności życiowej uczestników. Uczestnicy nabywają, bądź doskonalą min. umiejętności obsługi sprzętów gospodarstwa domowego (piekarnik elektryczny, zmywarka, pralka automatyczna, żelazko, itp).


Ponadto w Sali systematycznie prowadzone są treningi:


  • kulinarny- wyuczenie/doskonalenie zaradności, systematyczności, odpowiedzialności, jak i pracy zespołowej w trakcie terapii kulinarnej;
  • budżetowy- nabywanie umiejętność planowania wydatków i dokonywania zakupów wedle potrzeb i możliwości;
  • Zajęcia Visage – kształtowanie nawyków codziennego i prawidłowego dbania o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, czystość ubioru i estetykę;
  • „Kącik grupowej terapii”- zajęcia terapeutyczne, które mają na celu integrowanie, nawiązywanie głębszych relacji interpersonalnych i przyjaźni między Uczestnikami, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także utrzymywanie Uczestników w dobrej kondycji psychicznej;