Sala komputerowa


W sali komputerowej prowadzone są zajęcia komputerowe, muzykoterapia oraz realizowane są zagadnienia doradztwa zawodowego. Sala realizuje treningi Umiejętności społecznych. Przygotowanie do podjęcia pracy. W sali działa grupa o profilu dziennikarskim, która zajmuje się redagowaniem i wydawaniem kwartalnika „Wesołe Wieści”.

Zajęcia w sali komputerowej służą nabywaniu umiejętności stosowania technik multimedialnych i umożliwieniu dostępu do informacji. Obsługa komputera oraz umiejętności jego zastosowania zwiększają możliwość pełnego funkcjonowania w społeczeństwie, porozumiewania się na odległość i aktywizację zawodową. Zastosowanie multimediów sprzyja rozwojowi funkcji poznawczych, stymuluje do pisania, czytania, śpiewania oraz poszukiwania ciekawych informacji.