Terapia ruchowa


Zajęcia w sali aktywnego rozwoju prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz aktywności ruchowej. W Sali nabywamy oraz doskonalimy sprawność ruchową w ramach ćwiczeń koordynacyjnych, ogólnousprawniających, manualnych, oddechowych, relaksacyjnych, równoważnych, ćwiczeń przy muzyce z elementami choreografii, grach i zabawach sportowych, spacerów.