Zajęcia edukacyjne


Głównym celem zajęć edukacyjnych jest: rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz sensorycznej, a także rozwijanie i ćwiczenie refleksu oraz spostrzegawczości; budowanie wzrostu pewności siebie i nawiązywania bardziej pozytywnych relacji z otaczającym światem, odczuwaniem potrzeby bycia w grupie, bycia przydatnym, potrzebnym poprzez udział w zabawach zespołowych; rozwijanie logicznego myślenia, pobudzanie procesów twórczego myślenia; pogadanki rozwijające myślenie, wzbogacające słownictwo.