Zajęcia komputerowe


Zajęcia prowadzone są za pomocą różnych metod, form pracy dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników. Uczestnicy poznają podstawowe zasady obsługi komputera – poznają funkcjonalność systemu operacyjnego, zarządzanie plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, drukowanie, skanowanie, posługiwanie się aparatem cyfrowym, kamerą video, obsługa sprzętu multimedialnego.

Dużą uwagę poświęca się pracy w edytorze tekstu Word – kształcenie umiejętności poprawnego rozmieszczania tekstów na stronie, zmianę stylów, wielkości czcionek, kopiowania i przenoszenia tekstu, tworzenia tabel i formatowania. Uczestnicy maja również możliwość korzystania z Internetu w celu poszerzania swojej wiedzy i zainteresowań..