Zajęcia logopedyczne


Systematycznie w Naszym Domu odbywają się zajęcia logopedyczne „Z logopedią na Ty”, dzięki którym Uczestnicy mają możliwość wzbogacenia zasobu słownictwa, poprawy umiejętności czytani i recytacji. Stymulowany jest opóźniony rozwój mowy poszczególnych Uczestników. Doskonalone są umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, a także kształtowana jest twórcza aktywność słowna. W trakcje terapii logopedycznej prowadzone są ćwiczenia: narządów mowy artykulacyjne, oddechowe, ortofoniczne, emisyjne, itp. Poprzez zajęcia doskonalona jest komunikacja werbalna i niewerbalna.